Kde se používají průmyslové kompresory

Stlačený vzduch je nepostradatelným zdrojem energie v mnoha průmyslových odvětvích. Používá se k pohonu pneumatického nářadí, k čištění, k dopravě materiálů a k mnoha dalším účelům. Pojďme si popsat v jakých aplikacích se nejčastěji průmyslové kompresory používají.

Průmyslové kompresory pro autodílny

V autodílnách a autoservisech se průmyslové kompresory používají k testování tlaku v pneumatikách nebo k provozu pneumatického nářadí, jako jsou rázové utahováky, a k dalším účelům.

Truhlářské, stolařské, lakýrnické a malířské dílny a využití průmyslových kompresorů

V truhlářství, stolařině a malířství se průmyslové kompresory používají k pohonu pneumatického nářadí, k vyfukování vzduchu, k čištění a k dalším účelům. Využívají se pro práci s airbrushem i při obsluze hoblovacích nástrojů.

Použití průmyslových kompresorů při recyklaci odpadu

Při recyklaci odpadu se průmyslové kompresory používají také a to k pohybu prachu a strusky, k proplachování filtračních systémů a k pohonu pneumatického nářadí. Napadlo vás to někdy? Stlačený vzduch se také používá jako řídící vzduch pro nejrůznější zařízení. Dokonce jak se v průběhu let znásobilo množství odpadu, znásobila se také poptávka po stlačeném vzduchu

Výroba potravin a nápojů s využitím průmyslových kompresorů

Ve výrobě potravin a nápojů se průmyslové kompresory používají k sušení etiket a lahví, k pohonu pneumatického nářadí, k čištění i plnění či míchání a k dalším účelům jako je například balení nebo přeprava. Prakticky nic se zde neobejde bez kvalitního stlačeného vzduchu, v tomto případě ale bez oleje. V této oblasti zpracování platí pochopitelně přísné hygienické předpisy a kontaminace olejem by ochromila celý provoz. Ještě že existují také bezolejové kompresory.

Průmysl stavebních materiálů a průmyslové kompresory

V průmyslu stavebních materiálů se také používá stlačený vzduch a průmyslové kompresory. Využívají se nejen k výrobě stavebních materiálů, ale také k vykládce a v dopravě materiálů. I zde dokáže tato technologie přispět ke snížení nákladů na energii a k vyšší účinnosti celého systému.

Použití průmyslových kompresorů při výrobě papíru a v tiskárnách

V papírenském průmyslu a v tiskárnách se průmyslové kompresory používají k pohonu pneumatického nářadí, k čištění a k dalším účelům. I tady bezolejově stlačený vzduch je nepostradatelným pomocníkem.

Čistírny a úpravny odpadních vod a průmyslové kompresory

V čistírnách odpadních vod se průmyslové kompresory používají k provzdušňování bazénů, k pohonu pneumatického nářadí a k dalším účelům. V těchto speciálních případech jde o nízkotlaké kompresory. Přívod vzduchu zajišťuje optimální promíchávání vody, protože bakterie, které jsou zodpovědné za rozkladné procesy potřebují ke svému fungování kyslík.

Průmyslové kompresory jsou zkrátka nenahraditelným prvkem v mnoha odvětvích, přispívají k efektivitě a udržitelnosti procesů a jsou základem pro mnoho výrobních operací. A je důležité vybrat správný typ kompresoru pro danou aplikaci a vzít v úvahu ztrátu tlaku.

Ztráta tlaku

Komplikací při použití průmyslových kompresorů může být ztrátu tlaku. Jinak řečeno snížení tlaku stlačeného vzduchu v průběhu jeho přenosu. Ztráta tlaku povětšinou závisí na následujících faktorech:

  • Délka potrubí
  • Průměr potrubí
  • Povrch potrubí
  • Typ spojů
  • Teplota stlačeného vzduchu

Ztrátu tlaku lze snížit použitím následujících opatření:

  • Použití kratších potrubí
  • Použití potrubí s větším průměrem
  • Použití hladkého potrubí
  • Použití kvalitních spojů
  • Snížení teploty stlačeného vzduchu

Snížení ztráty tlaku může vést ke snížení spotřeby energie a nákladů.