Je systém správně navržen?

Individuální řešení nabízí plynulý a efektivní provoz systému stlačeného vzduchu.

Díky měření lze:

  • stanovit optimální potřeby v oblasti stlačeného vzduchu
  • odhadnout možné úspory
  • optimalizovat návratnost investic
  • a zároveň usilovat o snížení emisí oxidu uhličitého


Ideální spotřeba stlačeného vzduchu je důležitá pro systém na stlačený vzduch. Jestliže je spotřeba nepřiměřená, ať již malá nebo naopak velká, může to negativně ovlivnit výrobu. Díky tomu může dojít k rychlejšímu opotřebení a selhání systémů kvůli trvalému přetěžování.
Se špatně navrženým systémem stoupají veškeré náklady na provoz, na opravy nebo jiné investice. I samotná platba za jeden metr krychlový stlačeného vzduchu je následně příliš vysoký. Špatným regulováním spotřeby vzduchu dochází samozřejmě i většímu odběru energie.

Díky zmíněnému měření lze zjistit reálnou spotřebu stlačeného vzduchu ve vašem systému. Sledování probíhá 7-14 dní. Naměřené hodnoty v aplikaci porovnáme s optimálním fungujícím systémem a vyhodnotíme možnou úsporu v nákladech a jak by šlo zlepšit produkci CO2.
Test zahrnující měření nese název AIRScan, který odpovídá požadavkům ISO 11011 zabývající se posouzením energetické efektivity stlačeného vzduchu. Měření je tudíž kvalitní, jelikož odpovídá daným předpisům a normám a to i v případě, že máte zaveden DIN EN ISO 50001 neboli energetický management.

K úspoře energie je možné využívat systém ICONS, který stanovuje dané postupy, jenž míří k samotnému snížení nákladů o 25-30%. Systém si můžete nechat zkontrolovat i mimo firmu Atlas Copco, ale nikdo vám nemusí zajistit správnost výsledků a doporučení. Školení poradci této firmy se každým případem zabývají individuálně a své rady mají z nejnovějších poznatků z oblasti zaměřené na stlačený vzduch. Pokud chcete zkontrolovat váš systém se stlačeným vzduchem a chcete zajistit maximální efektivitu a účinnost, kontaktujte odborníka co nejdříve.


Na závěr uvedeme ještě 4 kroky pro lepší zásobování stlačeným vzduchem.

  • Po objednávce bezplatného měření našimi konzultanty nejsou potřeba žádná připojení. Jestliže by byla potřebná elektřina, přes váš kompresor nainstalujeme měřící obvod zásobený baterií.
  • Druhým krokem je samotné měření v rozpětí 7 – 14 dní.
  • Poradci pomocí systému vám vyhodnotí výsledky měření.
  • Posledním krokem jsou reálné rady k správné spotřebě stlačeného vzduchu. Snížíte náklady za elektřinu, spotřebu vzduchu a samozřejmě snížíte emise CO2, což je jistě velkou výhodou.