5 největších chyb při výběru kompresoru

Při výběru kompresoru pro průmyslové nebo domácí účely se můžeme snadno dopustit několika chyb, které mohou mít značný dopad na výkon a efektivitu zařízení. Zde je pět nejčastějších chyb, kterým je důležité se vyhnout při rozhodování o nákupu kompresoru.

1. Špatná technologie

Existuje několik různých typů kompresorů, jako jsou pístové, šroubové a rotační. Každý typ má své vlastní výhody a nevýhody v závislosti na konkrétních potřebách. Chyba nastává, když si lidé neudělají dostatečný průzkum možností a neporozumí typu kompresoru, který nejlépe vyhovuje jejich aplikaci.

Pístové kompresory

Vhodné pro kompaktní, přenosné použití, s nízkými pořizovacími náklady, ale s nižší účinností a vyšší hlučností.

Šroubové kompresory

Ideální pro malé a střední podniky, s vysokou účinností, nízkými vibracemi a hlučností, ale s vyššími pořizovacími náklady.

Scroll kompresory

Vhodné pro průmyslové aplikace s požadavkem na 100% bezolejový stlačený vzduch, s nízkými vibracemi a hlučností, ale s vyššími pořizovacími náklady.

2. Nesprávná velikost kompresoru

Jednou z nejčastějších chyb je nedostatečné zhodnocení skutečné potřeby výkonu kompresoru. Často se stane, že kupující podcení, kolik vzduchu jejich provoz vyžaduje, a nakonec si pořídí kompresor s nižším výkonem, což vede k nedostatečnému tlaku vzduchu a častému provozu na plný výkon, což zkracuje životnost zařízení a zvyšuje spotřebu energie. Problémem může být ale i opačný problém se zbytečně vysokým výkonem.

Příliš malý kompresor

Nedostačuje pro pokrytí požadavků na stlačený vzduch, vede k přetížení a rychlému opotřebení.

Příliš velký kompresor

Zbytečně vysoké náklady na pořízení a provoz, plýtvání energií.

3. Nesprávná kvalita stlačeného vzduchu

Běžný průmyslový kompresor je obvykle šroubový kompresor mazaný olejem. To znamená, že vyráběný vzduch zkrátka obsahuje olej a musí být ve valné většině případů filtrován. V mnoha aplikacích je to dostačující. Ale filtry nejsou stoprocentní a existují také aplikace, které vyžadují absenci oleje.

Standardní kompresory s olejem

Kompresory s olejem vhodné pro většinu aplikací, ale vyžadují filtraci pro odstranění oleje.

Bezolejové kompresory

Bezolejové kompresory jsou nezbytné pro aplikace s požadavkem na absolutní absenci oleje (např. potravinářský průmysl).

4. Není zajištěn servis a dodávky náhradních dílů

Neméně důležitá jako energetická účinnost, je dostupnost náhradních dílů pro minimalizaci celkových nákladů a také dostupnost specializovaných servisů pro zajištění dlouhodobé funkčnosti kompresoru. Důsledky si jistě dokážete odvodit sami.

5. Podceňování nákladů na životní cyklus

Nakonec je důležité nezanedbávat pravidelnou údržbu kompresoru. Nedostatečná údržba může vést k nahromadění nečistot, opotřebení součástek a ztrátě efektivity. Je nezbytné dodržovat doporučené intervaly údržby a provádět potřebné opravy včas. Náklady na energii, údržbu a opravy tvoří velkou část nákladů na kompresor.

Na závěr pár tipů pro výběr kompresoru

  • Pečlivě zvažte požadavky na stlačený vzduch (objem, tlak, kvalita).
  • Vyberte si kompresor s vhodnou technologií a velikostí.
  • Zohledněte dostupnost servisu a náhradních dílů.
  • Porovnejte celkové náklady na životní cyklus, ne jen pořizovací cenu.

Při výběru kompresoru je důležité důkladně zvážit všechny faktory a vyhnout se výše uvedeným chybám. Správný výběr kompresoru podle skutečných potřeb a provozních podmínek může výrazně zvýšit efektivitu, životnost a úspory nákladů. Je vhodné konzultovat se specialisty nebo dodavateli kompresorů, aby se minimalizovala pravděpodobnost chyb při výběru tohoto důležitého zařízení.