Obvyklé průmyslové kompresory a jejich využití

Průmyslové kompresory jsou klíčovými zařízeními v mnoha odvětvích průmyslu, poskytují stlačený vzduch pro širokou škálu aplikací. Od malých dílen až po rozsáhlé výrobní závody, tyto kompresory mají své nezastupitelné místo ve zpracování, výrobě a mnoha dalších procesech.

 • Pístové kompresory: Vhodné pro menší dílny a občasné použití.
 • Šroubové kompresory: Vyšší výkon a spolehlivost, vhodné pro trvalý provoz.
 • Turbínové kompresory: Pro velké provozy s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.

Využití kompresorů

Autodílny

 • Testování tlaku v pneumatikách, pohon pneumatického nářadí.

Průmyslové kompresory jsou pro autoservisy nezastupitelné. Každý autoservis má ve svém arzenálu kompresor, který slouží k testování tlaku v pneumatikách nebo pro provoz pneumatického nářadí. Kompresor značně usnadňuje práci - například rázové utahováky pro povolování matic pracují s pomocí stlačeného vzduchu. V menších dílnách se často používají pístové kompresory, které se nejčastěji využívají pouze k příležitostnému použití.

Truhlářské a stolařské dílny

 • Pohon hoblovek, olepovaček hran, stříkání airbrushem.

Stlačený vzduch je nepostradatelným pomocníkem také pro truhláře, stolaře, malíře a lakýrníky. Používá se například pro práci s airbrushem, vyfukování vzduchu či obsluhu hoblovacích nástrojů. V těchto dílnách jsou často využívány malé pístové kompresory, které jsou snadno ovladatelné a relativně cenově dostupné.

Recyklace odpadu

 • Pohyb prachu a strusky, proplachování filtračních systémů.

Stlačený vzduch má své uplatnění i v procesu recyklace odpadů. Používá se k pohybu prachu a strusky či k proplachování filtračních systémů. Tento vzduch slouží také jako řídicí médium pro různá zařízení.

Výroba potravin a nápojů

 • Sušení etiket a lahví, řídicí vzduch, vyfukování, plnění, čištění, míchání, přeprava, balení.

Ve výrobě potravin a nápojů je čistý stlačený vzduch nezbytný. Bezolejové průmyslové kompresory se využívají v mnoha oblastech výrobních procesů, jako je sušení etiket a lahví, řídicí vzduch pro ventily, plnění, čištění, míchání, přeprava či balení.

Průmysl vyrábějící stavební materiály

 • Výroba stavebních materiálů, vykládka, doprava

Stlačený vzduch je nedílnou součástí v průmyslu stavebních materiálů, ať už jde o výrobu, manipulaci s materiálem či dopravu. Efektivní plánování systému průmyslových kompresorů může výrazně snížit náklady a zvýšit energetickou účinnost celého provozu.

Výroba papíru a tiskárny

 • Pohyb papíru, tisk.

Při výrobě papíru a v tiskárnách je bezolejový stlačený vzduch nezbytný pro mnoho procesů. Existují různé typy systémů zásobování stlačeným vzduchem, které se v těchto odvětvích využívají.

Čistírny odpadních vod

 • Provzdušňování bazénů, rozklad organických látek.

Důležité faktory při výběru kompresoru

 • Příkon motoru: Určuje množství vyrobeného stlačeného vzduchu o určitém tlaku.
 • Pracovní tlak: Tlak vyrobeného stačeného vzduchu.
 • Typ kompresoru: Vhodný typ se liší podle požadovaného výkonu a způsobu použití.
 • Energetická účinnost: Moderní kompresory s nízkou spotřebou energie šetří provozní náklady.
 • Kvalita stlačeného vzduchu: Pro některé aplikace (např. potravinářský průmysl) je nutný bezolejový stlačený vzduch.

Průmyslové kompresory hrají nepostradatelnou roli v mnoha průmyslových odvětvích, ať už jde o výrobu, zpracování nebo recyklaci. Jejich správné plánování, konfigurace a účinné využití může výrazně přispět k efektivitě a udržitelnosti provozu.