Novinky

5 největších chyb při výběru kompresoru

Při výběru kompresoru pro průmyslové nebo domácí účely se můžeme snadno dopustit několika chyb, které mohou mít značný dopad na výkon a efektivitu zařízení. Zde je pět nejčastějších chyb, kterým je důležité se vyhnout při rozhodování o nákupu kompresoru.

1. Špatná technologie

Existuje několik různých typů kompresorů, jako jsou pístové, šroubové a rotační. Každý typ má své vlastní výhody a nevýhody v závislosti na konkrétních potřebách. Chyba nastává, když si lidé neudělají dostatečný průzkum možností a neporozumí typu kompresoru, který nejlépe vyhovuje jejich aplikaci.

Pístové kompresory

Vhodné pro kompaktní, přenosné použití, s nízkými pořizovacími náklady, ale s nižší účinností a vyšší hlučností.

Šroubové kompresory

Ideální pro malé a střední podniky, s vysokou účinností, nízkými vibracemi a hlučností, ale s vyššími pořizovacími náklady.

Scroll kompresory

Vhodné pro průmyslové aplikace s požadavkem na 100% bezolejový stlačený vzduch, s nízkými vibracemi a hlučností, ale s vyššími pořizovacími náklady.

2. Nesprávná velikost kompresoru

Jednou z nejčastějších chyb je nedostatečné zhodnocení skutečné potřeby výkonu kompresoru. Často se stane, že kupující podcení, kolik vzduchu jejich provoz vyžaduje, a nakonec si pořídí kompresor s nižším výkonem, což vede k nedostatečnému tlaku vzduchu a častému provozu na plný výkon, což zkracuje životnost zařízení a zvyšuje spotřebu energie. Problémem může být ale i opačný problém se zbytečně vysokým výkonem.

Příliš malý kompresor

Nedostačuje pro pokrytí požadavků na stlačený vzduch, vede k přetížení a rychlému opotřebení.

Příliš velký kompresor

Zbytečně vysoké náklady na pořízení a provoz, plýtvání energií.

3. Nesprávná kvalita stlačeného vzduchu

Běžný průmyslový kompresor je obvykle šroubový kompresor mazaný olejem. To znamená, že vyráběný vzduch zkrátka obsahuje olej a musí být ve valné většině případů filtrován. V mnoha aplikacích je to dostačující. Ale filtry nejsou stoprocentní a existují také aplikace, které vyžadují absenci oleje.

Standardní kompresory s olejem

Kompresory s olejem vhodné pro většinu aplikací, ale vyžadují filtraci pro odstranění oleje.

Bezolejové kompresory

Bezolejové kompresory jsou nezbytné pro aplikace s požadavkem na absolutní absenci oleje (např. potravinářský průmysl).

4. Není zajištěn servis a dodávky náhradních dílů

Neméně důležitá jako energetická účinnost, je dostupnost náhradních dílů pro minimalizaci celkových nákladů a také dostupnost specializovaných servisů pro zajištění dlouhodobé funkčnosti kompresoru. Důsledky si jistě dokážete odvodit sami.

5. Podceňování nákladů na životní cyklus

Nakonec je důležité nezanedbávat pravidelnou údržbu kompresoru. Nedostatečná údržba může vést k nahromadění nečistot, opotřebení součástek a ztrátě efektivity. Je nezbytné dodržovat doporučené intervaly údržby a provádět potřebné opravy včas. Náklady na energii, údržbu a opravy tvoří velkou část nákladů na kompresor.

Na závěr pár tipů pro výběr kompresoru

 • Pečlivě zvažte požadavky na stlačený vzduch (objem, tlak, kvalita).
 • Vyberte si kompresor s vhodnou technologií a velikostí.
 • Zohledněte dostupnost servisu a náhradních dílů.
 • Porovnejte celkové náklady na životní cyklus, ne jen pořizovací cenu.

Při výběru kompresoru je důležité důkladně zvážit všechny faktory a vyhnout se výše uvedeným chybám. Správný výběr kompresoru podle skutečných potřeb a provozních podmínek může výrazně zvýšit efektivitu, životnost a úspory nákladů. Je vhodné konzultovat se specialisty nebo dodavateli kompresorů, aby se minimalizovala pravděpodobnost chyb při výběru tohoto důležitého zařízení.

Jaký má vliv chladné počasí na systémy stlačeného vzduchu?

Zima přináší ne jen mrazivé teploty, ale také výzvy pro různé technologické systémy. Chladné počasí může mít významný vliv na systémy stlačeného vzduchu. Může způsobit snížení výkonu, zvýšení spotřeby energie a dokonce i poškození zařízení jakými jsou průmyslové kompresory.

Hustota vzduchu se s nízkými teplotami mění, což má pochopitelně přímý vliv na výkon těchto systémů pracujících se stlačeným vzduchem. Chladnější teploty také ovlivňují kondenzaci vlhkosti ve stlačeném vzduchu. Tvorba kondenzátu a přidružené vlhkosti taktéž může negativně působit na vnitřní části systému. Navíc mnoho stlačených vzduchových systémů používá maziva pro zlepšení výkonu a prodloužení životnosti jednotlivých komponentů. A i na ně má chladný vzduch vliv. Oleje a jiná maziva mohou ztuhnout, což brání plynulému chodu kompresoru. Prudké teplotní změny mohou také negativně působit na materiály, ze kterých jsou systémy vyrobeny. Může dojít k prasknutí, deformaci nebo jinému poškození.

A k čemu může vézt negativní vliv chladného počasí?

 1. Snížení výkonu

Snížení výkonu je způsobeno tím, že chladný vzduch má vyšší hustotu než vzduch teplý. To znamená, že při stejném tlaku se do systému dostane méně vzduchu. Výkon kompresoru se tedy sníží.

 1. Zvýšení spotřeby energie

Chladný vzduch je tedy hustší než vzduch teplý. To znamená, že kompresoru je zapotřebí více energie k jeho stlačení. Spotřeba energie systému se tedy zvýší.

 1. Poškození zařízení

Chladné počasí může také způsobit poškození zařízení systému stlačeného vzduchu. Vlhkost v chladném vzduchu se může kondenzovat na povrchu zařízení a způsobit korozi. To může vést k poškození těsnění a dalších komponentů.

Jak předejít problémům způsobeným chladným počasím

Existuje několik způsobů, jak předejít problémům způsobeným chladným počasím:

 • Vyberte si správný kompresor

Při výběru kompresoru pro použití v chladném počasí je důležité zvážit výkon a spotřebu energie. Kompresor by měl mít dostatečný výkon, aby zajistil požadovaný výkon i v chladném počasí.

 • Izolujte systém

Izolace systému pomůže udržet vzduch v systému teplý. To pomůže snížit ztráty výkonu a spotřeby energie.

 • Vyčistěte a udržujte systém

Pravidelné čištění a údržba systému pomůže zabránit korozi a jiným problémům. K tomu patří i používání správných maziv určených pro konkrétní teplotní podmínky. Neméně důležité je i efektivní odvodnění a filtrace.

Chladné počasí může bezesporu ovlivnit výkon systémů stlačeného vzduchu, ale s odpovídající přípravou a údržbou lze minimalizovat potenciální problémy a zajistit spolehlivý provoz i v náročných klimatických podmínkách.

Chladné počasí může mít významný vliv na systémy stlačeného vzduchu. Je důležité si být vědom těchto vlivů a přijmout opatření k jejich prevenci.

Kde se používají průmyslové kompresory

Stlačený vzduch je nepostradatelným zdrojem energie v mnoha průmyslových odvětvích. Používá se k pohonu pneumatického nářadí, k čištění, k dopravě materiálů a k mnoha dalším účelům. Pojďme si popsat v jakých aplikacích se nejčastěji průmyslové kompresory používají.

Průmyslové kompresory pro autodílny

V autodílnách a autoservisech se průmyslové kompresory používají k testování tlaku v pneumatikách nebo k provozu pneumatického nářadí, jako jsou rázové utahováky, a k dalším účelům.

Truhlářské, stolařské, lakýrnické a malířské dílny a využití průmyslových kompresorů

V truhlářství, stolařině a malířství se průmyslové kompresory používají k pohonu pneumatického nářadí, k vyfukování vzduchu, k čištění a k dalším účelům. Využívají se pro práci s airbrushem i při obsluze hoblovacích nástrojů.

Použití průmyslových kompresorů při recyklaci odpadu

Při recyklaci odpadu se průmyslové kompresory používají také a to k pohybu prachu a strusky, k proplachování filtračních systémů a k pohonu pneumatického nářadí. Napadlo vás to někdy? Stlačený vzduch se také používá jako řídící vzduch pro nejrůznější zařízení. Dokonce jak se v průběhu let znásobilo množství odpadu, znásobila se také poptávka po stlačeném vzduchu

Výroba potravin a nápojů s využitím průmyslových kompresorů

Ve výrobě potravin a nápojů se průmyslové kompresory používají k sušení etiket a lahví, k pohonu pneumatického nářadí, k čištění i plnění či míchání a k dalším účelům jako je například balení nebo přeprava. Prakticky nic se zde neobejde bez kvalitního stlačeného vzduchu, v tomto případě ale bez oleje. V této oblasti zpracování platí pochopitelně přísné hygienické předpisy a kontaminace olejem by ochromila celý provoz. Ještě že existují také bezolejové kompresory.

Průmysl stavebních materiálů a průmyslové kompresory

V průmyslu stavebních materiálů se také používá stlačený vzduch a průmyslové kompresory. Využívají se nejen k výrobě stavebních materiálů, ale také k vykládce a v dopravě materiálů. I zde dokáže tato technologie přispět ke snížení nákladů na energii a k vyšší účinnosti celého systému.

Použití průmyslových kompresorů při výrobě papíru a v tiskárnách

V papírenském průmyslu a v tiskárnách se průmyslové kompresory používají k pohonu pneumatického nářadí, k čištění a k dalším účelům. I tady bezolejově stlačený vzduch je nepostradatelným pomocníkem.

Čistírny a úpravny odpadních vod a průmyslové kompresory

V čistírnách odpadních vod se průmyslové kompresory používají k provzdušňování bazénů, k pohonu pneumatického nářadí a k dalším účelům. V těchto speciálních případech jde o nízkotlaké kompresory. Přívod vzduchu zajišťuje optimální promíchávání vody, protože bakterie, které jsou zodpovědné za rozkladné procesy potřebují ke svému fungování kyslík.

Průmyslové kompresory jsou zkrátka nenahraditelným prvkem v mnoha odvětvích, přispívají k efektivitě a udržitelnosti procesů a jsou základem pro mnoho výrobních operací. A je důležité vybrat správný typ kompresoru pro danou aplikaci a vzít v úvahu ztrátu tlaku.

Ztráta tlaku

Komplikací při použití průmyslových kompresorů může být ztrátu tlaku. Jinak řečeno snížení tlaku stlačeného vzduchu v průběhu jeho přenosu. Ztráta tlaku povětšinou závisí na následujících faktorech:

 • Délka potrubí
 • Průměr potrubí
 • Povrch potrubí
 • Typ spojů
 • Teplota stlačeného vzduchu

Ztrátu tlaku lze snížit použitím následujících opatření:

 • Použití kratších potrubí
 • Použití potrubí s větším průměrem
 • Použití hladkého potrubí
 • Použití kvalitních spojů
 • Snížení teploty stlačeného vzduchu

Snížení ztráty tlaku může vést ke snížení spotřeby energie a nákladů.